Om Altiplan

ALTIPLAN - Arkitekttjenester med en 360° tilnærming

Altiplan er et selskap som tilbyr tverrfaglige rådgivertjenester innen arkitektur, landskapsarkitektur og interiør. Altiplan har som mål å levere smarte løsninger til våre kunder.

I Altiplan er alle prosjekter like viktige. Vi er interessert i å skape bygg man skal trives i, som er tilpasset til omgivelsen og som har god funksjonalitet.

God arkitektur bidrar til positiv samfunns- og stedsutvikling der vi sammen med kundene våre ser muligheter og sprenger grenser.

Som arkitekt- og miljøfaglige rådgivere jobber vi med planlegging og prosjektering på de fleste samfunnsområder. Vi ønsker å utvikle samfunnskvalitet i en bærekraftig retning og være rådgiveren som har svaret på hvordan dette kan realiseres i kundens prosjekter.

Bredden i kompetanse og erfaring som vårt kontors medarbeidere og samarbeidspartnere innehar, gjør at vi arbeider med et vidt spenn av oppgaver fra overordnet planlegging til detaljprosjektering.

Tjenester

Tjenester - Arkitektur, Landskapsarkitektur & Interiør

TJENESTER

Arkitektur

Arkitektur handler om å behandle hvert enkeltstående element til en helhet og sammenheng som skaper mening. Hvert instrument i det store orkesteret har betydning for den totale opplevelsen.

Bolig: Vi leverer full arkitektprosjektering av alle type boligprosjekter fra mindre tilbygg til boligblokker.
Vi er spesialister på eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

Samfunnsområdene: Vi leverer prosjektering av kontorbygg, hotell, næringsbygg, samt skoler.

Altiplan AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for arkitekturprosjektering samt sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for søknadsprosess.

Landskapsarkitektur

Altiplan leverer landskapsprosjektering og reguleringsplanforslag til prosjekter.
Med bruk av forskjellige verktøy kan vi hjelpe deg å utnytte tomten på den mest fonuftige måten.

Byggverk i områdene vi skaper står aldri alene, men er en del av en større sammenheng: De har sin plass i nabolaget, gaten, plassen og i byen.

Kontaktperson

Alberto BW

Alberto Juarez Lucio

Ansvalig for Arkitektur og Landskap
Sivilarkitekt MNAL
Kontor: Oslo – Bergen
alberto@altiplan.no

 

Interiør

Altiplan skaper gode omgivelser som gir grobunn for læring, hvile, spise, hygge, trivsel, interaksjon, lek og glede. Vi tilfredsstiller praktiske og emosjonelle behov hos mennesker i ulike situasjoner og miljøer.
Samtidig i ALTIPLAN vet vi at vår verden stadig er i endring. Det stilles høye krav til endringsvillighet hos medarbeidere og interiørene skal underbygge bedrifters og organisasjoners stadig større behov for tettere samhandling, effektivitet og tilgjengelighet.

Kontaktperson

Greta BW

Greta Slapelyte

Ansvalig for Interiorarkitektur
Interiørarkitekt
Kontor: Oslo
greta@altiplan.no