Category: Slider

Altiplan

Strømmen

Skedsmo | Boligblokk | 900 m2 | År: 2015 | Status: Under utførelse

Akerselva

Oslo | Boligblokk med ca. 40 boenhet | ca. 2000 m2 | År: 2017 | Status: Kun skisseforslag

Akerselva

Oslo | terrengtilpassing langs elva | ca. 400 m2 | År: 2017 | Status: Kun skisseforslag

Skur 14

Bergen | Bruskendring for musikklokaler | 1000 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2017

Moss

Moss | Bruskendring av næringslokal | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Illustrasjonsforslag

Nittedalen

Nittedalen | Tomannsbolig | 400 m2 | År: 2018 | Status: Under prosjektering

Rødvedt

Oslo | Hotell | 12000 m2 | År: 2017 | Status: Skisseforslag til regulering