Om Altiplan

ALTIPLAN - Arkitekttjenester med en 360° tilnærming

Altiplan er et selskap som tilbyr tverrfaglige rådgivertjenester innen arkitektur, landskapsarkitektur og interiør. Altiplan har som mål å levere smarte løsninger til våre kunder.

I Altiplan er alle prosjekter like viktige. Vi er interessert i å skape bygg man skal trives i, som er tilpasset til omgivelsen og som har god funksjonalitet.

God arkitektur bidrar til positiv samfunns- og stedsutvikling der vi sammen med kundene våre ser muligheter og sprenger grenser.

Som arkitekt- og miljøfaglige rådgivere jobber vi med planlegging og prosjektering på de fleste samfunnsområder. Vi ønsker å utvikle samfunnskvalitet i en bærekraftig retning og være rådgiveren som har svaret på hvordan dette kan realiseres i kundens prosjekter.

Bredden i kompetanse og erfaring som vårt kontors medarbeidere og samarbeidspartnere innehar, gjør at vi arbeider med et vidt spenn av oppgaver fra overordnet planlegging til detaljprosjektering.

Prosjekter

Altiplan - Prosjekter

BOLIG

Yven
Sarpsborg | Boligfelt med ca. 90 boenhet | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Nordstrand
Oslo | Tomannsbolig | 250 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Brenna
Oslo | Enebolig | 300 m2 | År: 2017 | Status: Rammesøknad

Brenna
Oslo | Boligblokk | 1200 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Rygge
Rygge | Enebolig | 150 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Eidsvoll
Råde | Tomannsbolig | 300 m2  | År: 2017 | Status: Ram

Horten
Horten | Enebolig | 300 m2 | År: 2016 | Status: Under prosjektering

Berg
Vestby | Tremannsbolig | 300 m2 | År: 2016 | Status: Rammesøknad

Strømmen
Skedsmo | Boligblokk | 900 m2 | År: 2015 | Status: Under utførelse


HOTELL

Nordstrand
Oslo | Ny hotell | 8000 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Homlia
Oslo | Ny hotell | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering


NÆRING

Moss
Moss | Bruskendring | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Skisseforslag

Strømmen
Skedsmo | Næringslokaler | 150 m2 | År: 2015 | Status: Under utførelse

Årvoll
Rygge | Kontorbygg | 1000 m2 | År: 2015 | Status: Rammesøknad gitt


KULTUR

Vågen
Bergen | Bruskendring for musikklokaler | 1000 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2017


LANDSKAP

Yven
Sarspborg | Hagedesign | 1200 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Rykkinn
Bærum | Hagedesign | 300 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2015


INTERIØR

Bekkestua
Bærum | Enebolig | 200 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2016

Nordstrand
Oslo | Leilighet | 130 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2016


I UTLANDET

Aruba
Noord | Kultursenter | 1500 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2017

Sverige
Arjängs | Enebolig | 250 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2016

Belgia
Gingelom | Enebolig | 200 m2 | År: 2015 | Status: Under utførelse

Tjenester

Tjenester - Arkitektur, Landskapsarkitektur & Interiør

TJENESTER

Arkitektur

Arkitektur handler om å behandle hvert enkeltstående element til en helhet og sammenheng som skaper mening. Hvert instrument i det store orkesteret har betydning for den totale opplevelsen.

Bolig: Vi leverer full arkitektprosjektering av alle type boligprosjekter fra mindre tilbygg til boligblokker.
Vi er spesialister på eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

Samfunnsområdene: Vi leverer prosjektering av kontorbygg, hotell, næringsbygg, samt skoler.

Altiplan AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for arkitekturprosjektering samt sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for søknadsprosess.

Landskapsarkitektur

Altiplan leverer landskapsprosjektering og reguleringsplanforslag til prosjekter.
Med bruk av forskjellige verktøy kan vi hjelpe deg å utnytte tomten på den mest fonuftige måten.

Byggverk i områdene vi skaper står aldri alene, men er en del av en større sammenheng: De har sin plass i nabolaget, gaten, plassen og i byen.

Kontaktperson

Alberto BW

Alberto Juarez Lucio

Ansvalig for Arkitektur og Landskap
Sivilarkitekt MNAL
Kontor: Oslo – Bergen
alberto@altiplan.no

 

Interiør

Altiplan skaper gode omgivelser som gir grobunn for læring, hvile, spise, hygge, trivsel, interaksjon, lek og glede. Vi tilfredsstiller praktiske og emosjonelle behov hos mennesker i ulike situasjoner og miljøer.
Samtidig i ALTIPLAN vet vi at vår verden stadig er i endring. Det stilles høye krav til endringsvillighet hos medarbeidere og interiørene skal underbygge bedrifters og organisasjoners stadig større behov for tettere samhandling, effektivitet og tilgjengelighet.

Kontaktperson

Greta BW

Greta Slapelyte

Ansvalig for Interiorarkitektur
Interiørarkitekt
Kontor: Oslo
greta@altiplan.no