Prosjekter

BOLIG

Strømmen
Strømmen
Skedsmo | Boligblokk | 900 m2 | År: 2015 | Status: Under utførelse

 

 


Rødvedt
Oslo | Variert boligbebygelse | 30000 m2 | År: 2017 | Status: Skisse til regulering

 

 


Nittedal
Nittedal| Tomannsbolig | 400 m2 | År: 2018 | Status: Under prosjektering

 

 


Enebakkveien
Oslo | 19 bolig i rekke | 5700 m2 | År: 2018 | Status: Under prosjektering

 

 


Arjängs
Sverige | Enebolig | 250 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2016

 

 


Akerselva
Oslo | Boligblokk med ca. 40 boenhet | ca. 2000 m2 | År: 2017 | Status: Kun skisseforslag

Yven
Sarpsborg | Boligfelt med ca. 90 boenhet | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Nordstrand
Oslo | Tomannsbolig | 250 m2 | År: 2017 | Status: Rammesøknad

Brenna
Oslo | Enebolig | 300 m2 | År: 2017 | Status: Rammesøknad

Brenna
Oslo | Boligblokk | 1200 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Rygge
Rygge | Enebolig | 150 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Eidsvoll
Råde | Tomannsbolig | 300 m2 | År: 2017 | Status: Ramesøknad gitt

Horten
Horten | Enebolig | 300 m2 | År: 2016 | Status: Under prosjektering

Berg
Vestby | Tremannsbolig | 300 m2 | År: 2016 | Status: Rammesøknad


HOTELL


Rødtvedt
Oslo | Hotell | 12000 m2 | År: 2017 | Status: Skisseforslag til regulering

Nordstrand
Oslo | Ny hotell | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering


NÆRING


Årvollskogen
Rygge | Kontorbygg | 1000 m2 | År: 2015 | Status: Rammesøknad gitt

 

 


Moss
Moss | Bruskendring av næringslokal | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Illustrasjonsforslag

 


KULTUR


Skur 14
Bergen | Bruskendring for musikklokaler | 1000 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2017

 


LANDSKAP


Akerselva
Oslo | terrengtilpassing langs elva | ca. 400 m2 | År: 2017 | Status: Kun skisseforslag

 

Yven
Sarspborg | Hagedesign | 1200 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Rykkinn
Bærum | Hagedesign | 300 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2015


INTERIØR

Bekkestua
Bærum | Enebolig | 200 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2016

Nordstrand
Oslo | Leilighet | 130 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2016


I UTLANDET

Aruba
Noord | Kultursenter | 1500 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2017

Belgia
Gingelom | Enebolig | 200 m2 | År: 2015 | Status: Under utførelse