Prosjekter

BOLIG

Strømmen
Strømmen
Skedsmo | Boligblokk | 900 m2 | År: 2015 | Status: Under utførelse

 


Rødvedt
Oslo | Variert boligbebygelse | 30000 m2 | År: 2017 | Status: Skisse til regulering

 


Nittedal
Nittedal| Tomannsbolig | 400 m2 | År: 2018 | Status: Under prosjektering

 


Enebakkveien
Oslo | 19 bolig i rekke | 5700 m2 | År: 2018 | Status: Under prosjektering

 


Arjängs
Sverige | Enebolig | 250 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2016

 


Akerselva
Oslo | Boligblokk | ca. 2000 m2 fordelt over ca. 40 boenhet | År: 2017 | Status: skisseforslag

Eidsvoll
Råde | Tomannsbolig | 300 m2 | År: 2017 | Status: Ramesøknad gitt

Brenna
Oslo | Enebolig | ca. 250 m2 | År: 2017-2019 | Status: Rammesøknad gitt

Yven
Sarspborg | Boligfelt | ca. 6000m2 bolig fordelt på 76 boenhet | År: 2017 | Status: Under prosjektering | Forhåndskonferanse avholdt i 2018

Vækerø
Oslo | Boligblokk | ca. 900m2 bolig fordelt på 8 boenhet | År: 2019 | Status: Under prosjektering | Forhåndskonferanse avholdt i 2019

Nordstrand
Oslo | Tomannsbolig | 250 m2 | År: 2017 | Status: skisseforslag

Brenna
Oslo | Boligblokk | 1200 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering

Rygge
Rygge | Enebolig | 150 m2 | År: 2017 | Status: skisseforslag

Berg
Vestby | Tremannsbolig | 300 m2 | År: 2016 | Status: Pågående rammesøknad

Horten
Horten | Enebolig | 300 m2 | År: 2016 | Status: skisseforslag

 


HOTELL


Rødtvedt
Oslo | Hotell | 12000 m2 | År: 2017 | Status: Skisseforslag til regulering

Nordstrand
Oslo | Ny hotell | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering


NÆRING


Årvollskogen
Rygge | Kontorbygg | 1000 m2 | År: 2015 | Status: Rammesøknad gitt

 


Moss
Moss | Bruskendring av næringslokal | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Illustrasjonsforslag

 


KULTUR


Skur 14
Bergen | Bruskendring for musikklokaler | 1000 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2017

 


LANDSKAP


Akerselva
Oslo | terrengtilpassing langs elva | ca. 400 m2 | År: 2017 | Status: Kun skisseforslag

Yven
Sarspborg | Boligfelt | ca. 6000m2 bolig fordelt på 76 boenhet | År: 2017 | Status: Under prosjektering | Forhåndskonferanse avholdt i 2018

Rykkinn
Bærum | Hagedesign | 300 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2015


AREALPLANLEGGING

Pikås
Sandefjord | Boligfelt | År: 2019 | Status: Skisseforslag for tomt fordeling og optimalisering

INTERIØR

Bekkestua
Bærum | Enebolig | 200 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2016

Nordstrand
Oslo | Leilighet | 130 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2016


I UTLANDET

Aruba
Noord | Kultursenter | 1500 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2017

Belgia
Gingelom | Enebolig | 200 m2 | År: 2015 | Status: Under utførelse

USA
Joshua Tree, California | Enebolig og tilhørende landskap | ca. 200 m2 bolig og 1000m2 utearealer | År: 2018 | Status: Under prosjektering

USA
Austin, Texas | Kontor innredning | ca. 1000 m2 | År: 2019 | Status: Under prosjektering