Tjenester

Arkitektur

Arkitektur handler om å behandle hvert enkeltstående element til en helhet og sammenheng som skaper mening. Hvert instrument i det store orkesteret har betydning for den totale opplevelsen.

Bolig: Vi leverer full arkitektprosjektering av alle type boligprosjekter fra enebolig til boligfelter.

Samfunnsområdene: Vi leverer prosjektering av kontor, hotell- og næringsbygg, samt offentlige bygg.

Altiplan AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for arkitekturprosjektering samt ansvalig søker.

 

Arealplanlegging og landskapsarkitektur

Altiplan leverer landskapsprosjektering og reguleringsplanforslag til prosjekter.
Med bruk av forskjellige verktøy kan vi hjelpe deg å utnytte tomten på den mest fonuftige måten.

Byggverk i områdene vi skaper står aldri alene, men er en del av en større sammenheng: De har sin plass i nabolaget, gaten, plassen og i byen.

 

Interiør

Altiplan skaper gode omgivelser som gir grobunn for læring, hvile, spise, hygge, trivsel, interaksjon, lek og glede. Vi tilfredsstiller praktiske og emosjonelle behov hos mennesker i ulike situasjoner og miljøer.
Samtidig i ALTIPLAN vet vi at vår verden stadig er i endring. Det stilles høye krav til endringsvillighet hos medarbeidere og interiørene skal underbygge bedrifters og organisasjoners stadig større behov for tettere samhandling, effektivitet og tilgjengelighet.

 

Altiplans samarbeidspartnerer

 

 

Den bred tverfaglig erfaring som gjennom årene har Alberto ver inn i har ført til å skape et lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk av samarbeidsparnerer.

Gjennom våre underleverandører og samarbeidspartnere kan vi tilby en bred portefølje av tjenester innen bl.a prosjektering av: geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, brannrådgiving, ventilasjon, vann- og avløp, bygningsfysikk, akustisk, overvannshåndtering, landskapsarkitektur, automatisering. Andre relaterte tjenester til prosjektering som: simulasjoner for belysning og bærende konstruksjoner, BIM-koordinering, visualisering, 3D printing, interiørdesign, grafisk design samt kontroll av utførelse.

 

Kontaktperson

Alberto Juarez Lucio

Sivilarkitekt MNAL
alberto@altiplan.no