Previous
Next

Altiplan er et selskap som tilbyr tverrfaglige rådgivertjenester innen arkitektur, landskapsarkitektur og interiørfag. Altiplan har som mål å levere smarte løsninger til våre kunder.

I Altiplan er alle prosjekter like viktige. Vi er interessert i å skape bygg man kan trives i, som er tilpasset til omgivelsene og som har god funksjonalitet.

God arkitektur bidrar til positiv samfunns- og stedsutvikling der vi sammen med kundene våre ser muligheter og sprenger grenser.

Som arkitekt- og miljøfaglige rådgivere jobber vi med planlegging og prosjektering på mange samfunnsområder. Vi ønsker å utvikle samfunnskvalitet i en bærekraftig retning og være rådgiveren som har svaret på hvordan dette kan realiseres i kundens prosjekter.

Bredden i kompetanse og erfaring som vårt kontors medarbeidere og samarbeidspartnere innehar, gjør at vi arbeider med et vidt spenn av oppgaver fra overordnet planlegging til detaljprosjektering.

Altiplans historie

Altiplan AS ble stiftet i 2015 av sivilarkitekt Alberto Juarez Lucio.

Siden 2015 har Altiplan AS vært hovedarkitekt til over 100 forskjellige prosjekter for private og offentlige kunder fordelt på 5 land; Belgia, Sverige, Aruba og USA, men hovedsakelig i Norge.

Denne variasjonen i porteføljen posisjonerer oss blant de få norske bedriftene som leverer arkitekttjenester på internasjonal basis.

Altiplans verdiene

Våre prosjekter baseres på følgende hovedverdier:

  1. Design med helhetlig tilnærming
  2. Teknologiske og innovative løsninger
  3. Prosjekter der både mennesker og naturen vinner

Hovedverdiene kommer fra en lærerik periode på over 7 år, der Alberto Juarez Lucio arbeidet hos diverse arkitekt, ingeniør- og eiendomsutviklingsselskaper.

I perioden 2008-2012 arbeidet Alberto i Bergen hos Rambøll Norge AS, et ledende selskap innen arkitektur og alle andre ingeniørfag med ca. 1.000 ansatte i Norge og over 10.000 globalt. I det tverrfaglige miljø bidro Alberto til å utvikle prosjekter i alle prosjekteringsfaser både for private og offentlige oppdragsgiver.

Artec Team AS i Bergen var neste stopp i karrieren. I et hyggelig, innovativt og kreativt miljø, var Alberto i 2012 med i teamet på en rekke næringsprosjekter samt to arkitektkonkurranser der de vant begge.

I 2013 valgte Alberto å være med til Block Watne AS, en solid og godt etablert boligutvikler med lang historie i Norge, kjent for å bygge kvalitetsboliger for folk flest, med gode planløsninger. I en periode på over et år var Alberto med å utvikle boliger av flere type i ca. 10 kommuner rundt i landet.

Disse 4 viktige stegene i karrieren ga en bred oversikt over kravene, prosessene og detaljeringsnivåene som trengs for at private samt offentlige kunder kan lykkes uansett antall kvadratmeter eller budsjettrammen. Derfor sier vi at Altiplan AS skal hjelpe dere med å tegne deres drøm, slik at den kan realiseres og stå over flere generasjoner.

Send oss gjerne en epost til post@altiplan.no og fortell oss mer om ditt prosjekt.

Miljø

Virksomhetens arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø kan sendes ved forespørsel.

Altiplan AS ble sertifisert i 2020 som Miljøfyrtårn.
Vi er stolte av å være et miljøbevisst firma- hvor vi både velger grønne valg i prosjektene våre, men også i den daglige driften av kontoret.

Altiplan er miljøansvarlig, og gjør en utmerket jobb sammen med resten av prosjekterende og utfører for at vi skal tenke på fremtiden og være miljøbevisste i alle valg vi tar.

Kontordriften vår har blitt enda mer miljøvennlig, og vi skal fortsette å fronte bærekraft i prosjektering.

Lær mer om kriterier fra miljøfyrtårn på https://www.miljofyrtarn.no/