Sosial områdeutvikling på Rødvedt

Altiplan er med på mulighetsstudie for reguleringsplan til ny utvikling i Oslo.

Forslaget ble gjennomført som et oppdrag med prekvalifisering.

Prosjektet på Rødvedt ønsker å realisere eiendommen som et nasjonalt utstillingsvindu for en verden der funksjonshemmede er inkludert og likestilt. Altiplan ønsker også at dette kan tjene som et forbildeprosjekt for andre, samt være et byutviklingsprosjekt som favner og viser frem mangfoldet til glede for alle.

Prosjektet har en enkel og direkte tilnærming til oppgaven, og har klart å løse utfordringene med tanke på volumer, utvendig kommunikasjon, innvendig kommunikasjon og behovet for fleksibilitet i utviklingen av tomten.

Miljømessige målsetninger for utbyggingen er løst på en integrerende måte som bidrar til å gi karakter og egenart i tillegg til å ha en direkte funksjonell betydning. Man har ønsker om å oppnå en ny måte å tenke tilgjengelighet og bærekraft på for fremtiden. Altiplan arkitekter har bidratt aktivt med tanker og løsninger rundt miljø og bærekraft, og har bidratt til å sette preg på prosjektet.

Det ønskes at det frigjøres et større areal midt i bebyggelsen hvor det opparbeides ett park område som fylles med variert innhold. Myke ganglinjer vil flyte som elver gjennom landskapet, og grønne områder binder sammen tunene samt knytter parken sam­men med bolig og hotellanlegget. Det romslige parkanlegget vil være attraktivt og tilgjengelig for hele området, med et rikt og variert innhold for flere demografiske grupper.

Nylige nyheter..

Translate »