Altiplan lanserer Landers, et digitalt verktøy for effektiv terrengutforming

Innovativt dataprogram for terrengutforming. Illustrasjon: Altiplan / Green Drafting

Utviklet av Green Drafting i USA og Altiplan i Norge, Landers, et planleggingsverktøy for bedrifter som vurderer å gjøre terrengendring, i forbindelse med bygging eller andre terrengtilpassinger. Gjennom en digital medvirkningsprosess kartlegges dagens situasjon og morgendagens behov. Verktøyet brukes til å anbefale hensiktsmessig arealfordeling, masseberegninger og tilpasset terrengutforming iht. prosjektets omfang.

Verden er i endring og måten man samarbeider på har forandret seg de senere årene. Mange ønsker mer effektive beregnings metoder og har behov for flere forslag til terrengutforming. Dette er noe av bakgrunnen for at Green Drafting og Altiplan så et behov for et effektivt digitalt planleggingsverktøy. 

Ressurssparende prosess
Ved å benytte verktøyet Landers tilpasses terrengutformingen til prosjekt, maskiner, miljø og budsjett og ikke omvendt. Omorganisering og beregning av terrengendringer er vanligvis en tidskrevende prosess, men verktøyet Landers bruker ny metode og teknologi som forkorter prosessen.

Reduserer kostnader
Digital kartleggingen med Landers hjelper bedriften med å redusere risiko for feil i areal- og masseberegninger samt planlegging. Feil utforming av terreng kan bli svært kostbart og kan gi et dårlig energi- og miljøregnskap. Metoden gir mer presis analyse av arbeidsbehovet.

Nylige nyheter..

Translate »