Altiplan er Miljøfyrtårnsertifisert

Altiplan AS er en av Norges arkitekturbedrifter som er Miljøfyrtårnsertifisert.

Altiplan arbeider langsiktig for et bærekraftig sam­funn og som mål å styrke arbeidsmetoder for å skape arkitektur som har en mer positiv effekt på omverden. Målet er å dekke vår generasjons behov og samtidig tilrettelegge for å skape merverdi for de neste generasjonene. Den største effekten oppnås ved at Altiplan alltid setter ambisiøse bærekraftmål i prosjektene og søker en optimal balanse mellom miljø, økonomisk vekst og sosial bæredyktighet.

Som et ledd i bærekraftsatsningen har det vært naturlig å også tilrettelegge for miljøriktig drift.

Denne uken mottok Altiplan Miljøfyrtårnsertifisering.

Dermed gis også kundene mulighet til å velge et arkitektkontor som tar solid miljøansvar i egen virksomhet.

– Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper oss å skape konkurransefortrinn av bærekraft og vi opplever sertifiseringen som veldig positiv for bedriften. Ekstra positivt er det at sertifisør skryter av våre flotte prosedyrer og dokumenter. Målet nå er å oppnå enda lavere energibruk og enda bedre avfallshåndtering, å opprettholde det gode arbeidsmiljøet og ikke minst å integrere bærekraftig design og prosjektering i alle våre prosjekter, sier Alberto Juarez Lucio, daglig leder for bedriften.

Miljøfyrtårnsertifiseringen innebærer at Altiplan AS har følgende mål:

 • Sikre at helse og sikkerhetskrav er ivaretatt i alle våre leveranser
 • Sikre at det på kontoret skapes et trygt og trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte
 • Redusere miljøbelastningen fra vår daglige kontordrift gjennom:
  • å tenke miljø som en integrert del av våre design og prosjekteringsprosesser
  • å identifisere og redusere mulige miljøpåvirkninger og kilder til forurensning i våre leveranser
  • å identifisere og vurdere mulige miljøtiltak som kan redusere prosjektets miljøbelastninger i våre leveranser
  • å inspirere våre kunder og oppdragsgivere til å velge helhetlige bærekraftige løsninger.

Nylige nyheter..

Translate »