Vinner attraktivt skoleprosjekt i Fredrikstad

Altiplan vinner spennende skoleprosjektet i Fredrikstad, bestående av barneskole og aktivitetshall.

Fredrikstad kommune inviterte til mini-konkurranse blant 3 rammeavtaleleverandører for ombygging av eksisterende skole og nytt bygg for Lunde skole.

  • Det er svært spennende å få ta del i denne viktige utviklingen av byen, og bidra med å transformere et område til en ny og bærekraftig bydel. Vi ser med entusiasme frem til å fortsette samarbeidet med andre konsulenter for å videreutvikle konseptet vårt, sammen med Fredrikstad kommune. Utforming av morgendagens skole er et viktig samfunnsoppdrag. Dette kommer til å være et sted som gir trygge rammer, men som samtidig oppfordrer til nysgjerrighet, kreativitet og demokrati. Et sted hvor man føler tilhørighet og forskertrang. Utviklingen av prosjektet blir en spennende reise som vi gleder og å gjøre i felleskap med andre involverte. Vi ser fram til samarbeidet og for å videreutvikle prosjektet sammen med oppdragsgiver, forteller Alberto Juarez Lucio, arkitekt i Altiplan.

 

  • Bærekraft er fundamentalt i hele prosjektet og gjenbruk av eksisterende bygg er sentralt i for oppdraget. Prosjektet utformes med holistisk tankegang, hvor man tenker miljø i alle aspekter for å belaste miljø og klima så lite som mulig. Hovedgrepene inkluderer en hovedkonstruksjon for nybygg av massivt tre, utstrakt gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og bebygget areal, samt komprimering av bygningsmassen for å minimere energibruk og fotavtrykk.

Nylige nyheter..

Translate »