Skur 14

Bergen | Bruskendring for musikklokaler | 1000 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2017