Prosjekter

BOLIG

Strømmen
Strømmen
Skedsmo | Boligblokk | 900 m2 | År: 2015 | Status: Under utførelse. Ferdigstilles i 2020

 


Rødvedt
Oslo | Variert boligbebygelse | 30000 m2 | År: 2017 | Status: Skisse til regulering

 


Nittedal
Nittedal| Tomannsbolig | 500 m2 | År: 2018-20 | Status: Under utførelse. Ferdigstilles i 2020

 


Enebakkveien
Oslo | 19 bolig i rekke | 5700 m2 | År: 2018 | Status: Under utførelse. Ferdigstilles i 2020

 


Arjängs
Sverige | Enebolig | 250 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2016

 


Akerselva
Oslo | Boligblokk | ca. 2000 m2 fordelt over ca. 40 boenhet | År: 2017 | Status: skisseforslag

 

Vækerø
Oslo | Boligblokk | ca. 900m2 bolig fordelt på 8 boenhet | År: 2019 | Status: Forhåndskonferanse avholdt i 2019

Eidsvoll
Råde | Tomannsbolig | 300 m2 | År: 2017 | Status: Ramesøknad gitt i 2017

Brenna
Oslo | Enebolig | ca. 250 m2 | År: 2017-2019 | Status: Rammesøknad gitt i 2019

Yven
Sarspborg | Boligfelt | ca. 6000m2 bolig fordelt på 76 boenhet | År: 2017 | Status: Under prosjektering | Forhåndskonferanse avholdt i 2018

Strømmen
Skedsmo | 2 tomannsbolig | 2000 m2 | År: 2019 | Status: Under utførelse.

Nordstrand
Oslo | Tomannsbolig | 250 m2 | År: 2017 | Status: skisseforslag

Brenna
Oslo | Bruksendring av kontor om til 6 leilighet | 400 m2 | År: 2017 | Status: ferdigstilt 2019

Horten
Horten | Enebolig | 300 m2 | År: 2016 | Status: skisseforslag

 


HOTELL


Rødtvedt
Oslo | Hotell | 12000 m2 | År: 2017 | Status: Skisseforslag til regulering

Nordstrand
Oslo | Ny hotell | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Under prosjektering


NÆRING


Årvollskogen
Rygge | Kontorbygg | 1000 m2 | År: 2015 | Status: Rammesøknad gitt

 


Moss
Moss | Bruskendring av næringslokal | 6000 m2 | År: 2017 | Status: Illustrasjonsforslag

 


KULTUR


Skur 14
Bergen | Bruskendring for musikklokaler | 1000 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2017


HELSE

Rollag Helsehus
Veggli | Nytt Helsehus | 5000 m2 | År: 2020 | Status: under prosjektering

 

Sykkehus for Covid-19
Mexico | Nytt midlertidig sykkehus | 9000 m2 | År: 2020 | Status: under prosjektering

Les mer på følgende artikler:

FORBES:
https://www.forbes.com.mx/noticias-coronavirus-mexicovida-hospital-modular-contra-crisis-sanitaria/

MILENIO (Avis):
https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-negocios/del-co-working-al-co-hospital?fbclid=IwAR1bz_uxBoYWTkXaRcwMMo24n6rTcGlygw5O-CZ2I1k9vsiN2WxJm8XXZeU


UNDERVISNING

Ambjørnrød Senter
Fredrikstad | Ombygging av skolesenter | 6000 m2 | År: 2019 | Status: Under prosjektering


LANDSKAP


Akerselva
Oslo | terrengtilpassing langs elva | ca. 400 m2 | År: 2017 | Status: Kun skisseforslag

 

Yven
Sarspborg | Boligfelt | ca. 6000m2 bolig fordelt på 76 boenhet | År: 2017 | Status: Under prosjektering | Forhåndskonferanse avholdt i 2018

Rykkinn
Bærum | Hagedesign | 300 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2015


AREALPLANLEGGING

Pikås
Sandefjord | Boligfelt | År: 2019 | Status: Skisseforslag for tomt fordeling og optimalisering

INTERIØR

Bekkestua
Bærum | Enebolig | 200 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2016

Nordstrand
Oslo | Leilighet | 130 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2016


I UTLANDET

Aruba
Noord | Kultursenter | 1500 m2 | År: 2016 | Status: Ferdigstilt i 2017

Belgia
Gingelom | Enebolig | 200 m2 | År: 2015 | Status: Ferdigstilt i 2017

USA
Joshua Tree, California | Enebolig og tilhørende landskap | ca. 200 m2 bolig og 1000m2 utearealer | År: 2018 | Status: Byggetillatelse gitt 2020

USA
Austin, Texas | Interiørdesign kontor advokatfirma | ca. 1000 m2 | År: 2019 | Status: Under utførelse