Previous
Next

Vårt forslag til ombygging av eksisterende bygninger.

Vårt forslag hadde som utgangspunkt å beholde eksisterende betongkonstruksjonen og erstatte eksisterende fasader med nye fasader bygd etter dagens forskrift og meg store vindusflater. Takene på begge bygg byttes og bygges med skråtak.

Bygget er tegnet innvending og utvendig med stor fleksibilitet slik at det kan inneholde en rekke foskjellige funksjoner.

Vi håper at kommunen kan gjennomføre dette prosjekt da dette skal gi ny karakter til et bygg som er i dårlig stand.

Eksisterende situasjon

Altiplan ble engasjert av Gjemnes kommune for å utføre mulighetsstudie for ombygging av eksisterende sykehjem (Bygg A), det skal utformes 3 alternativer for mulig bruk av eksisterende bygg.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

tema

Helse

Koordinater

62°53’29.4″N 7°40’46.9″E

Tid

2021

Status

Under prosjektering

Areal:

ca. 3000 m2

Byggematerialer:

Eksisterende bygg bevares og ombygges.

Sted:

Gjemnes, Norge

Byggeprosess:

Ombruk

Oppdragsgiver:

Gjemnes kommune

Ca. antall brukerer per år:

14 pasientrom og 8 omsorgsbolig

Arkitekt:

Altiplan AS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

For bygg B det utformes mulighetsstudie for etablering av 14 heldøgns bemannet rom og 8 omsorgsbolig.

Andre prosjekter:

Add Your Heading Text Here