Skur 14 – en ny musikkverden for kulturlivet i Bergen

Altiplan AS er med som arkitekt for spennende musikksenter i Bergen

I disse dager står brukermedvirkning i fokus for transformasjonen av den eksisterende lager og kontorbygget på Vågen i Bergen sentrum, til et nytt og bærekraftig musikksenter med ca. 25 øvingslokaler. Sammen med byggherre skal Altiplan tilrettelegge for et godt fremtidsrettet musikkmiljø og definere hvordan arkitekturen skal gi rom for folk og kultur i et organisk samspill. Brukernes kunnskaper, erfaringer og ideer skal tilføres prosjektet før byggeprogrammet er fastlagt, slik at nye og kreative løsninger kan utvikles i tråd med brukerne og nærmiljøets ønsker for et funksjonelt og godt tilrettelagt musikkanlegg.

Skur 14 ligger sentralt plassert i et område langs Vågen som skal bli et viktig element i utviklingen av Bergen sentrum. Et grunnprinsipp er å bevare og bruke hele det tilgjengelige arealet av bygget. Dette oppnås ved å ombygge arealer i eksisterende bygg fra kontor (i 2. etasje) og lager (i 1. etasje) til øvingslokaler for musikk.

Eksisterende bygningsmasse har gode kvaliteter, de nye byggene som tilføres utformes for å framheve og understreke disse. Viktige funksjoner i bygget synliggjøres ved de unike arkitektoniske formspråket bygget har.

Nylige nyheter..

Translate »