Altiplan skal tegne mulighetsstudie og kostnadsvurdering for sykehjem på Gjemmes kommune.

Gjemmes kommune tildelte Altiplan oppdrag for mulighetsstudie og kostnadsvurdering til sykehjem 2021 på Gjemmes.

Altiplan er valgt som prosjekterende arkitekt.

Gjemmes kommune tildelte i juli prosjekteringskontrakten som omfatter mulighetsstudie for ombygging av eksisterende bygningsmasser.

Fra august er det arbeidet med forberedende aktiviteter.

 – Vi er så stolte over at vi ble valgt til denne oppgaven som er et av Vestlandets mest spennende sykehjemprosjekter. Altiplan vil bidra med arkitekturressursene i prosjektet samt priskalkyle. Vi er allerede dypt involvert i tilpasningen av prosjektet og gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med hele byggherrens organisasjon, sier Alberto Juarez i Altiplan.

Nylige nyheter..

Translate »