Gjemmes kommune tildelte Altiplan oppdrag for mulighetsstudie og kostnadsvurdering til sykehjem 2021 på Gjemmes.

Altiplan er valgt som prosjekterende arkitekt.

Gjemmes kommune tildelte i juli prosjekteringskontrakten som omfatter mulighetsstudie for ombygging av eksisterende bygningsmasser.

Fra august er det arbeidet med forberedende aktiviteter.

 – Vi er så stolte over at vi ble valgt til denne oppgaven som er et av Vestlandets mest spennende sykehjemprosjekter. Altiplan vil bidra med arkitekturressursene i prosjektet samt priskalkyle. Vi er allerede dypt involvert i tilpasningen av prosjektet og gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med hele byggherrens organisasjon, sier Alberto Juarez i Altiplan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *